Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Tarkoituksena on 

  1. Keskittyä ihmisten luontaisten taitojen ja tietoisuuden kehittämiseen.

  2. Luonnollisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen ja edistäminen.

  3. Opettaa ihmisiä toimimaan vapautuneesti ja varmasti kaikissa tilanteissa.

  4. Ihmisten oman elämänlaadun parantaminen.

KiDo - Natural Relationship

Maailmamme jakautuu selvästi sovinnaiseen ja luonnolliseen vuorovaikutukseen. Sovinnaisten tapojen lisääntyessä KiDo tuo vastapainoksi ymmärrystä ja osaamista luonnollisesta tavasta toimia ja olla vuorovaikutuksessa ympäristömme kanssa. Tarkoituksena on auttaa ihmisiä ymmärtämään laajasti ja syvällisesti vuorovaikutustilanteita ja kehittää heidän taitoaan käsitellä niitä, oli kysymyksessä sitten toimiminen toisten ihmisten tai eläinten kanssa.
 

Kuva: Aino Pikkusaari

 

Vuorovaikutus on kaiken perusta

Olemme osa ympäristöämme, emme voi erottaa itseämme siitä. Toimintamme vaikuttaa aina ympäristöömme ja ympäristö vaikuttaa aina meihin, olimme siitä tietoisia tai emme. Elämme siis jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristömme kanssa.

 

Mieli liikuttaa kehoa

KiDo:n perusperiaatteena on "mieli liikuttaa kehoa". Normaalisti emme ole tietoisia siitä, kuinka käytämme mieltämme ja kehoamme. Kun opimme ymmärtämään mielen ja kehon toiminnan periaatteet, pystymme maksimoimaan omat kykymme. 

 

Suurin osa kommunikoinnista on sanatonta

Ihmisillä kommunikointi on suurimmaksi osaksi sanatonta ja eläimet kommunikoivat täysin sanattomasti. Luemme singaaleja joita mieli välittää kehon muutoksen kautta. Keho ilmaisee mieltä, joten meidän on opittava ymmärtämään mieltä kaiken toiminnan takana.

 

Luontainen tilanteenhallinta

Kun olemuksemme ja käytöksemme on oikeanlaista alkavat muut luonnostaan kunnioittamaan meitä ja luottamaan meihin. Luottamus ja kunnioitus on perusta tilanteen hallinnalle.

Kun tilanne on meidän hallinnassa myös eläin kokee olevansa turvassa meidän lähellämme ja valitsee luonnostaan seuraajan roolin.