Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

KiDo™- menetelmä sisältää:

    Luentoja ja seminaareja

    Täydennyskursseja     koulutusohjelmiin

    Yksityisohjausta

    Käytännön opastusta

 

Vuorovaikutustilanteet

    Neuvottelut

    Kokoukset

    Johtaminen

    Koulutus ja opetus

 

Konfliktitilanteet

    Hankalat asiakastilanteet

    Voimankäyttö

    Itsepuolustus

  

Eläinten hallinta ja koulutus

    Eläinten käsittely

    Koiran koulutus ja     ohjaaminen

    Ongelmakoirien     kuntouttaminen

    Eläinpelastustehtävät

 

Luonnon havainnointi ja jäljittäminen

    Vuorovaikutusjälkien     lukeminen ja havainnointi

 

 

KiDo™ - Vuorovaikutuksen ja Konfliktienhallinnan menetelmä

KiDo-menetelmän pääpainona on kouluttaa ihmisiä työskentelmään ja toimimaan taitavasti vuorovaikutus-, ja konfliktitilanteissa. Menetelmä auttaa sinua ymmärtämään vuorovaikutus- ja konfiliktitilanteita ja vie taitosi käsitellä niitä täysin uudelle tasolle, oli kysymyksessä sitten toimiminen toisten ihmisten tai eläinten kanssa.
 

Kuva: Aino Pikkusaari

 

Vuorovaikutus on kaiken perusta

Olemme osa ympäristöämme, emme voi erottaa itseämme siitä. Toimintamme vaikuttaa aina ympäristöömme ja ympäristö vaikuttaa aina meihin, olimme siitä tietoisia tai emme. Elämme siis jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristömme kanssa.

 

Mieli liikuttaa kehoa

KiDo-menetelmän perusperiaatteena on "mieli liikuttaa kehoa". Normaalisti emme ole tietoisia siitä, kuinka käytämme mieltämme ja kehoamme. Kun opimme ymmärtämään mielen ja kehon toiminnan periaatteet, pystymme maksimoimaan omat kykymme. 

 

Suurin osa kommunikoinnista on sanatonta

Ihmisillä kommunikointi on suurimmaksi osaksi sanatonta ja eläimet kommunikoivat täysin sanattomasti. Luemme singaaleja joita mieli välittää kehon muutoksen kautta. Keho ilmaisee mieltä, joten meidän on opittava ymmärtämään mieltä kaiken toiminnan takana.

 

Luontainen tilanteenhallinta

Kun olemuksemme ja käytöksemme on oikeanlaista alkavat muut luonnostaan kunnioittamaan meitä ja luottamaan meihin. Luottamus ja kunnioitus on perusta tilanteen hallinnalle.

Kun tilanne on meidän hallinnassa myös eläin kokee olevansa turvassa meidän lähellämme ja valitsee luonnostaan seuraajan roolin.