Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Harjoitteleminen

    Harjoitusajat

 

Lisää tietoa KiDo:sta

     KiDo-yhdistys

     Ki (氣)

     Doshu 

 

***   

 

 Historiasta

    Historiaa

    Yoshigasaki sensei

    Aikido (合氣道)

    Ki-Aikidon osa-alueet

    Graduointi   

    Misogi   

      

    Ki-Aikidosta muualla

 

 

 

 

  

Ki (氣)

 

Merkkiä ki käytetää nykyisessä Japanin kielessä paljon. Sitä ei voi kuitenkaan yhdellä sanalla suoraan kääntää meidän kielellemme. Ki kirjoitetaan japanissa kanji merkillä, jotka ovat siirtyneet japaniin kiinasta 400-luvulta alkaen.

Sanasta ki on siis  olemassa Kiinalainen ja Japanilainen versio. Kiinalainen versio kirjoitetaan yleensä meidän kirjaimia käyttäen Qi (lausutaan chi) ja Japanilainen versio taas Ki (lausutaan kii). Koska Ki-Aikido on Japanista tullut laji joten meitä kiinnostaa erityisesti merkin ki Japanilainen merkitys.

Kirjainmerkki ki (氣) voidaan jakaa kahteen osaan. Ensimmäinen osa, kigamae (气), symboloi höyryä, uloshengitystä, puhtia, tarmoa ja toinen osa, kome (米), symboloi riisiä, ravintoa, uusiutuvaa luontoa. Joten yhdessä nuo kaksi tarkoittaisivat luonnon ravintoa, elinvoimaa.

Vuosisatojen kuluessa ki on saanut kuitenkin monia merkityksiä mm. tunnelma, ilmapiiri, olemus, ydin ja sovellettuna ihmisluontoon se tarkoittaa, mielialaa, luonnetta, aietta (aikomusta), mielenlaatua, elinvoimaa, rohkeutta, intoa (innokkuutta) ja tempperamenttiä, lisäksi myös, sisintä olemusta, sielua, henkeä.

Ki:llä on siis eri merkityksiä eri yhteyksissä. Nuo merkitykset kuvastavat kuitenkin saman tyyppisiä asioita, asioita jotka ovat olemassa, joita voi kokea, mutta mitä ei voida tarkoin määritellä.

Ki tarkoittaa siis jotain minkä voi tuntea, havainnoida ja kokea mutta mitä ei voida selkeästi määritellä. Lyhyesti sanottuna "Ki on jotain mikä ei ole selkeää".

 

UNIVERSAALI KI JA SISÄINEN KI

Maailma on jatkuvassa muutoksessa jonka aiheuttaa asioiden vuorovaikutus keskenään. Tästä vuorovaikutuksesta aiheutuvaa liikettä voidaan kuvata myös termillä ki. Kun tuo muutos on vapaata vailla esteitä voidaan sanoa, että ki virtaa vapaasti. Kun muutos ei tapahdu vapaasti, ei myöskään ki virtaa vapaasti. 

Myös ihmisen keho on jatkuvassa muutoksessa. Kun kehossa tapahtuva muutos ja liike on vapaata, virtaa kehossa oleva ki vapaasti, ja kehomme voi hyvin. Kun kehossa oleva ki ei pysty virtaamaan vapaasti syntyy elimistöön vaurioita ja sairastumme. Lihasjännitykset ja stressi esimerkiksi aiheuttavat ki:n vapaan virtaamisen ehtymisen ja vaikuttavat näin koko kehon hyvinvointiin ja terveyteen. 

Voimme jakaa näin ki:n yleiseen kaikkialla olevaan ki:hin ja meidän sisäiseen ki:hin, jotka ovat myös jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kun sisäinen ki:mme ja yleinen universaali ki ovat vapaassa avoimessa vuorovaikutuksessa keskenään, koemme tämän asioiden helppoutena, hyvinvointina ja onnellisuutena.