Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Perusperiaatteet:

  1. Vuorovaikutus on kaiken perusta.

  2. Luonto toimii aina sisältä ulospäin.

  3. Mieli liikuttaa kehoa.

  4. Mieli luo yhteyden.

  5. Kontrolloi ja ohjaa mieltä, älä kehoa.

 

 

KiDo - Luonnollisen vuorovaikutuksen periaatteita

KiDo - Natural Relationship keskittyy ihmisten taitojen kehittämiseen. Tarkoituksena on, että henkilöt oppivat ymmärtämään vuorovaikutusta, ja toimimaan luonnolisesti ja taitavasti tässä muuttuvassa maailmassa. Perusperiaate on, että mieli liikuttaa kehoa. Keho siis ilmaisee mieltä, joten ymmärtämällä kehon muutoksia ja liikettä opimme näkemään mielen.

 

Kuva: Aino Pikkusaari

 

Vuorovaikutus on kaiken perusta

Olemme osa ympäristöämme, emme voi erottaa itseämme siitä. Toimintamme vaikuttaa aina ympäristöömme, olimme siitä tietoisia tai emme. Elämme siis jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristömme kanssa.

 

Mieli liikuttaa kehoa

KiDo:n yhtenä perusperiaatteena on ymmärrys siitä, että "mieli liikuttaa kehoa". Ihmiset eivät ole yleisesti tietoisia siitä kuinka käytämme mielemme ja kehmme vuorovaikutus toimii. Kun opimme ymmärtämään mielen ja kehon luonnollisen toiminnan periaatteet, pystymme vapauttamaan omat kykymme. 

 

Mieli luo yhteyden

Luonnossa kaikki tapahtuu sisältä ulospäin. Kun opimme näkemään mielen kehon muutosten taustalla ja saamme yhteyden mieleen, pystymme luomaan todellisen yhteyden toiseen yksilöön. Todellinen yhteys tapahtuu aina mielten välillä.

 

Toisten yksilöiden kontrollointi ei toimi

Pelkkä ulkoisten asioiden ja toisten yksilöiden kontrollointi ei ole oikea tapa toimia maailmassa. Tällainen toiminta ei ole luonnolle ominaista ja aiheuttaa vain vastustamista, joka johtaa konflikteihin.

KiDo opettaa kuinka voimme vaikuttaa ympäristöömme ja kuinka voimme ohjata tapahtumia luonnollisella tavalla. Kun opimme käyttämään omaa mieltämme ja kehoamme luonnollisesti, ei synny ristiriitoja, jotka johtaisivat konflikteihin. Näin voimme vaikuttaa ympäristöömme, toisiin yksilöihin ja tilanteeseen luontaisesti.

Kaikkien konkreettisten toimien alkuunpanijana on oltava oman mielen muuttaminen oikeaan suuntaan. Jos oma mielemme ei ole oikeanlainen, ei myöskään tilanne muutu oikeaan suuntaan.