Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

"You must learn to see things purely, for only then can you fully understand the worlds of nature and spirit."

- Stalking Wolf -

 

"If you act like you've only got fifteen minutes, it will take all day. Act like you've got all day, it will take fifteen minutes."

- Monty Roberts -

 

"Failure is the key to success; each mistake teaches us something."

- Moriehi Ueshiba -

 

"Power of mind is infinite while brawn is limited."

- Koichi Tohei -

 

"You use hypnosis not as a cure but as a means of establishing a favorable climate in which to learn."

- Milton H. Erickson -

 

 

 

KiDo - Taustatietoa

KiDo - Luonnollisen vuorovaikutuksen perustan luovat opit on kerätty yli 20 vuoden aikana ympäri maailmaa. Niitä on työstetty monien taitavien henkilöiden toimintatavoista ja periaatteista. Yhdistämällä näitä periaatteita nykypäivän tietämykseen on saatu koottua ainutlaatuinen luontaisen vuorovaikutuksen menetelmä.

 

Mitch Curtis ja Jarno Metso, keskustelua eläinten käsittelystä Utahissa.

Kuva: Aino Pikkusaari

 

Brian Abingdon ja Aino Pikkusaari, paimennuskoulutusta Oregonissa.

Kuva: Jarno Metso

 

Doshu Jarno Metso ja Doshu Yoshigasaki Kenjiro sensei, Ki-Aikido seminaari Kroatiassa.

Kuva: Aino Pikkusaari

 

 

 

 

Kunnioitus luontoa kohtaan

Alkuperäiskansojen suhde luontoon ja kaikkiin eläviin olentoihin on nykyään harvinainen taito, josta olemme vieraantuneet. KiDo:n kehittämiseen ovat erityisesti vaikuttaneet apassitiedustelijan ja -tietäjän  Stalking Wolfin (s. 1870-luvulla) ja muskogee-heimon tietäjän Bear Heartin (s. 1918) jättämä perintö. Näillä opeilla on ollut keskeinen merkitys KiDo-menetelmässä käytettävään eläinten käsittelytaitoon ja eläinten kanssa kommunikointiin.

 

Ki-Aikido - way of relationship and peace

Moriehei Ueshiban (s. 1883) kamppailutilanteen hallinnasta saamat oivallukset synnyttivät aikanaan Aikidon. Koichi Tohein siitä edelleen kehittämästä lajista tuli Ki-Aikido, jota tänä päivänä harjoitellaan ympäri maailman.

Ki-Aikidon periaatteisiin kuuluu mm. tilanteen hallinta ilman konfliktia ja ihmisten välinen positiivinen vuorovaikutus.

Jarno Metso on opiskellut näitä taitoja Doshu Yoshigasaki sensein johdolla yli kaksikymmentä vuotta ja Ki-Aikidon Suomeen tuoneen Rainer Variksen johdolla tiiviisti yli kymmenen vuotta. Hän on lisäksi saanut vaikutteita Kaliforniassa Pietro Maida senseiltä. He kaikki ovat olleet Tohein oppilaita.

KiDo:n perusperiaate "mieli liikuttaa kehoa" on lähtöisin Ki-Aikidosta.

 

Natural Horsemanship

Monty Roberstin Join up -menetelmään tutustuminen ja hänen työskentelynsä näkeminen laittoi alulle idean uudenlaisesta tavasta toimia kaikkien eläinten kanssa.

Utahissa vietetty aika hevoskuiskaaja Mitch Curtisin kanssa toi nämä taidot yksityiskohtaisesti esille. Curtis on työstänyt luontaista hevostenkäsittelytaitoa jo 1970-luvulta asti. Hänen työskentelynsä seuraaminen auttoi kehittämään aivan uudenlaisen tavan, kuinka voi saavuttaa eläimen luottamuksen ja kunnioituksen. 

 

NLP ja mielenhallinta

Milton H. Ericksonin käyttämä hypnoosi normaalissa kommunikoinnissa vaikutti NLP:n ja nykyisen lyhytterapian ja perheterapian kehittymiseen. Hän ymmärsi kehonkielen, tunteiden ja mielikuvien merkityksen toimintaamme ja osasi kommunikoida asiakkaidensa kanssa kahdella, tietoisella ja tiedostamattomalla, tasolla samanaikaisesti. 

Richard Badlerin ja John Grinderin kehittämä NLP on kielen ja aivojen prosessien mallintamista. Se tunnustetaan maailmalla nykyään yleisenä mielenhallintamenetelmänä monilla eri sektoreilla.

Ruotsalainen Henrik Fexeus herätti teoksellaan "Ajatuksenlukijaksi" idean uudenlaisesta tavasta lukea myös koirien kehonkieltä.

Mentalismiin ja taikuuteen erikoistunut Derren Brown on perehtynyt havainnointiin ja mielenhallintaan. Teoksessaan "Miten mieltä hallitaan" hän osoittaa kuinka mieltä voidaan johtaa ja hallita.

Näistä poimittuja hyväksi havaittuja periaatteita käytetään myös KiDo:ssa.

 

Paimennuskouluttajia

KiDo:n eläintenkäsittelyyn ovat vaikuttaneet myös useat paimennuskouluttajat Yhdysvalloista. Näitä oppeja Jarno Metso ja Aino Pikkusaari ovat työstäneet vuodesta 2012 lähtien.