Materiaan perustuva maailma tuhoaa hyvinvointia

Nykyinen maailma perustuu kaupankäynnille. Asioilla on arvo, joka mitataan rahalla. Jopa valtioiden toiminnassa korostuu talousajattelu. Nykyisinä viisaina neuvonantajina toimivatkin ekonomit. Tällainen toimintatapa ei voi olla vaikuttamatta ihmisten hyvinvointiin ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, saati sitten ihmisen ja ympäristön väliseen vuorovaikutukseen. Ekonominen ajattelu heijastuu kaikkialle. Se määrittää myös suhdettamme toisiin ihmisiin ja luontoon. Herää kysymys, onko esimerkisi metsien arvo oikeasti se, kuinka…

Continue Reading
Close Menu