Materiaan perustuva maailma tuhoaa hyvinvointia

Nykyinen maailma perustuu kaupankäynnille. Asioilla on arvo, joka mitataan rahalla. Jopa valtioiden toiminnassa korostuu talousajattelu. Nykyisinä viisaina neuvonantajina toimivatkin ekonomit. Tällainen toimintatapa ei voi olla vaikuttamatta ihmisten hyvinvointiin ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, saati sitten ihmisen ja ympäristön väliseen vuorovaikutukseen. Ekonominen ajattelu heijastuu kaikkialle. Se määrittää myös suhdettamme toisiin ihmisiin ja luontoon. Herää kysymys, onko esimerkisi metsien arvo oikeasti se, kuinka…

Continue Reading

Kohti oikeaa hyvinvointia

Ei hyvinvointi ole jotain mitä voidaan myydä tai ostaa. Tämä meidän olisi ymmärrettävä. Jotta voimme oikeasti elää hyvin, vaatii se totaalisen ajattelutavan muutoksen. Hyvinvointi on jotain mikä pitää luoda jokainen hetki. Me luomme hyvinvointia omilla teoillamme. Itsekäs ajattelumme jossa vain otamme ympäristöltämme sen mitä haluamme, tuhoaa lopulta koko ihmiskunnan ja paljon muuta elämää ennen sitä. Tässä tilanteessa jossa me ihmiset…

Continue Reading

Kosketus luontoon

Ihmiset ovat nykyisin yhä vähemmän tekemisissä luonnon kanssa, emme ole enää kunnolla kosketuksissa siihen. Olemme eristäytyneet luonnosta rakentamalla itsellemme puhtaan, kliinisen ja elottoman ympäristön jossa elämme. Tämän seurauksena ihmiset ovat alkaneet pitää luontoa jopa epäpuhtaana. Luontainen suhteemme siihen on kadonnut. Eristäytymisellämme on kuitenkin seurauksia, sillä luonto vaikuttaa meidän ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin kokonaisvaltaisesti. Olemme esimerkiksi menettäneet meitä luontaisesti suojaavia suojatekijöitämme,…

Continue Reading

Voittamisen kulttuuri

Tarvitsemmeko kilpailua? Ainakaan sellaista kilpailua kuin se on nyt. Alunperin kilpailun tarkoituksena oli kehittää henkilön kykyjä ja taitoja, mutta tuntuu, että nykyisin kilpailun päätarkoitus on vain voittaa. Voittaminen ei itseasiassa kehitä henkilön taitoja äärimmilleen. Voittamiseen riittää kun on tietyllä hetkellä parempi kuin toinen. Lisäksi kun tarkoituksena on vain voittaa muut, se synnyttää vääränlaista kehitystä ja aiheuttaa myös turhia konflikteja. Alamme…

Continue Reading
Close Menu