Meeting with Heron. Latvia.
KiDo

Luonnollinen eläintenkäsittelytaito

Luonnollisessa eläintenkäsittelytaidossa keskitytään ihmisen ja eläimen väliseen vuorovaikutussuhteeseen sekä siihen kuinka ohjaaja ja ympäristö vaikuttavat tilanteeseen. Siinä perehdytään myös eläimen luonnollisen käyttäytymisen ymmärtämiseen. Tarkoituksena on, että ohjaaja oppii käsittelemään ja ohjaamaan eläintä oikein erilaisissa tilanteissa, ja luomaan tasapainoisen, hyvän ja luottamuksellisen suhteen eläimeen.

Kosketus luontoon

Ihmiset ovat nykyisin yhä vähemmän tekemisissä luonnon kanssa, emme ole enää kunnolla kosketuksissa siihen. Olemme eristäytyneet luonnosta rakentamalla itsellemme puhtaan,

Yhteys luontoon

Koska elämme pääsääntöisesti ihmisen luomassa ympäristössä, emme enää hahmota täysin luonnon merkitystä elämässämme. Emme näe, että olemme lopulta täysin ympäröivän

KiDo

Mitä teemme

Koulutamme ja jaamme tietoa kokonaisvaltaisesti hyvästä elämästä sekä tasapainoisesta ja luonnollisesta yhteydestä asioihin kuten luontoon, ihmisiin ja eläimiin.

Toisin sanoen tuomme esille luonnollista vuorovaikutussuhdetta

Seuraa meitä
Must read
Jaa sivu
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin