old-books-436498_1920x900
KiDo

Kulttuuri

Kulttuuri tarkoittaa ihmiskunnan tai jonkin yhteisön henkisten ja aineellisten saavutusten kokonaisuutta. Se tarkoittaa elämäntapaamme, sitä kuinka olemme oppineet elämään.

Sana ”kulttuuri” tulee latinan kielen verbistä ‘colere’, viljellä, sekä siitä edelleen johdetusta substantiivista ‘cultura’, joka tarkoittaa viljelystä. Alkujaan tällä on tarkoitettu maanviljelyä. Roomalainen poliitikko ja filosofi Cicero otti aikanaan käyttöön käsitteen ‘animi cultura’, ”hengen viljely”.

Ihminen on osa luontoa, josta kuitenkin kasvatuksen, koulutuksen ja niin sanotun “hengen viljelyn” kautta kehittyy oman kulttuurinsa edustaja, sen muokkaaja ja oppimansa tiedon eteenpäin siirtäjä.

Koska ihminen kuuluu kiinteänä ja erottamattomana osana ympäristöönsä, on kaikki ihmisen tekemä myös tietyllä tavalla osa luontoa. Vaikkakin rakentamamme kulttuuriympäristö on selkeästi erilaista kuin elävä luonto, on meidän ymmärrettävä, että se vaikuttaa luontoon merkittävästi.

Hyvä elämä on tasapainoista, vapautunutta ja merkityksellistä.

Luonnollinen vuorovaikutussuhde, eli ymmärrys siitä kuinka asiat vaikuttavat kaikkialla toisiinsa, on avain tähän.

Seuraa meitä
Must read
Jaa sivu
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin