Willow Tit in winter. Vihti, Finland. Picture: Jarno Metso
KiDo

Yhteys luontoon

Luonto on paljon rikkaampi ja elinvoimaisempi kuin osaamme kuvitellakkaan. Luontotaitoja kehittämällä opimme ymmärtämään luonnon tapaa toimia ja luomaan paremman vuorovaikutussuhteen elävään ympäristöömme. Hyvä suhde luontoon vaikuttaa tutkitusti myös merkittävästi hyvinvointiimme.

Luontotaitojen perustana on havainnointi. Luonnon havainnointi tekee luonnossa olemisesta antoisampaa, mutta se on myös perusta turvalliseen liikkumiseen luonnossa ja selviytymiseen ääriolosuhteissa.

Kosketus luontoon

Ihmiset ovat nykyisin yhä vähemmän tekemisissä luonnon kanssa, emme ole enää kunnolla kosketuksissa siihen. Olemme eristäytyneet luonnosta rakentamalla itsellemme puhtaan,

Yhteys luontoon

Koska elämme pääsääntöisesti ihmisen luomassa ympäristössä, emme enää hahmota täysin luonnon merkitystä elämässämme. Emme näe, että olemme lopulta täysin ympäröivän

Hyvä elämä on tasapainoista, vapautunutta ja merkityksellistä.

Luonnollinen vuorovaikutussuhde, eli ymmärrys siitä kuinka asiat vaikuttavat kaikkialla toisiinsa, on avain tähän.

Seuraa
Must read
Jaa sivu