Way of Natural Relationship

KiDo

Luonnollinen vuorovaikutussuhde

Olemme osa ympäristöämme, emme voi ottaa itseämme erilleen siitä. Vaikutamme siihen ja se vaikuttaa meihin. Tämän kiinteän vuorovaikutussuhteen ymmärtäminen on hyvän elämän perusta.

Luonnollinen vuorovaikutussuhde tarkoittaa syvää ja aitoa suhdetta itseen ja ympäristöön luonnollisimmillaan ja puhtaimmillaan. Siinä korostuvat maanläheisyys, tietoisuus ja hyvä läsnäoleva yhteys.

Hyvinvointi syntyy
asioiden luonnollisesta tasapainosta.
Uutiset

KiDo:a pääsee harjoittelemaan säännöllisesti Hyvinkäällä 5.9.2022 alkaen

Hyvä elämä on tasapainoista, vapautunutta ja merkityksellistä.

Luonnollinen vuorovaikutussuhde, eli ymmärrys siitä kuinka asiat vaikuttavat kaikkialla toisiinsa, on avain tähän.

KiDo

Koulutusta ja tietoa

Nimi KiDo koostuu kahdesta vanhasta itämaisesta käsitteestä Ki (氣) ja Do (道),
elämänvoima ja tie. Olemme yhdistäneet nämä merkit, ja viittaamme sillä luonnolliseen vuorovaikutussuhteeseen.

Käymme läpi koulutuksissamme kuinka elämän eri elementit vaikuttavat toisiinsa. Koulutustemme tavoitteena on parempi yhteys, parempi ymmärrys ja luonnollisesti parempi elämä.

Valmennuksissa käymme läpi käytännönläheisesti kuinka voi parantaa omaa hyvinvointiaan ja saavuttaa luonnollisen vuorovaikutussuhteen omassa arjessaan.

Tatamiharjoittelu pohjautuu Ki-Aikidoon ja keskityy mielen ja kehon hallintaan haastavissa vuorovaikutus tilanteissa.

Aloitamme tatamiharjoittelun Hyvinkäällä heti kun koronatilanne sen vain sallii.

KiDo

Itsensä kehittämistä

KiDo

Hyvä suhde ympäristöön

Koska elämme pääsääntöisesti ihmisen luomassa ympäristössä, emme enää hahmota täysin luonnon merkitystä elämässämme. Autamme ihmisiä palauttamaan luonnollisen vuorovaikutussuhteen ympäristöön.

Luonnollisen vuorovaikutussuhteen ymmärtäminen perustuu havainnointiin ja asioiden kokemiseen suoraan. Siinä on kyse siitä, mitä asiat ja tapahtumat aidosti ovat ja kuinka ne vaikuttavat ympäristöönsä.