Havainnointi

Havainnointi on tietoisuutemme perusta ja avain vuorovaikutuksen ymmärtämiseen. Sen avulla luomme käsityksemme maailmasta ja itsestämme. Havainnoinnin kehittäminen on siis ensiarvoisen tärkeää, jotta saamme mahdollisimman oikean kuvan itsestämme ja maailmasta jossa elämme.

Havainnoinnin avulla mieleemme syntyy malli/hahmo, eli mielikuva havainnon kohteesta. Nämä mielikuvat eli mielteet perustuvat kunkin aistin ominaislaatua omaaviin piirteisiin. Kehittämällä havainnointia saamme yksinkertaisesti myös parempia malleja asioista.

Havainnointi on oleellinen osa myös muistiamme. Emme muista asioita, koska emme kiinnitä niihin riittävästi huomiota. Kehittämällä havainnointikykyämme, kehitämme siis myös muistiamme.

Havainnointi on tietoisuutemme perusta ja avain vuorovaikutuksen ymmärtämiseen.

Luonnon Havainnointi

Luonnon havainnointi on erinomainen tapa oppia ymmärtämään luonnollista vuorovaikutusta. Meillä on myös hämmästyttävä kyky havainnoida ympäristöä, mutta valitettavasti tämä kykymme jää kuitenkin nykyisin normaalisti käyttämättä sen todellisessa potentiaalissaan. Havainnointi oli meille ennen elinehto, joten taitomme kehittyivät siinä luonnollisesti erinomaisiksi. Nykyisin kiinnitämme kuitenkin hyvin vähän enää huomiota havainnointitaitojemme kehittämiseen. Kaupunkiympäristö ja nykyinen elintapamme saa meidät ennemminkin turruttamaan aistimme, kuin käyttämään niitä maksimaalisesti.

Elämämme jatkuvan hälinän ja kiireen keskellä kuormittaa mieltämme ja aistejamme, joten pyrimme luonnollisesti suodattamaan kaiken ylimääräisen pois tietoisuudestamme. Yritämme myös luoda itsellemme jatkuvasti mukavampia ympäristöjä, eristämällä itseämme tuosta hälinästä.

Luonto, kaikessa rauhallisessa rikkaudessaan, on erinomainen vastapaino kiireelliselle ja kuormittavalle elämällemme. Se on myös paljon elävämpi ja rikkaampi ympäristö kuin mitä voimme aluksi edes kuvitella. Jo pienikin hetki luonnossa vaikuttaa meihin positiivisesti ja tuo tasapainoa elämäämme, mutta kehittämällä havainnointikykyämme voimme päästä nauttimaan ympäröivästä luonnosta täysin sen kaikessa rikkaudessaan. Luonnossa oleminen ja sen havainnointi on siis erinomainen lääke meidän hyvinvointimme parantamiseen.

Luonnollinen vuorovaikutus

Luonnollisessa vuorovaikutuksessa on kyse siitä, mitä asiat ja tapahtumat aidosti ovat ja kuinka ne vaikuttavat ympäristöönsä...

Mitä KiDo Tarkoittaa?

Nimi KiDo koostuu kahdesta vanhasta itämaisesta käsitteestä Ki (氣) ja Do (道),
elämänvoima ja tie...

Havainnoinnin periaatteita:

  • Hidasta vauhtia
  • Rentoudu
  • Rauhoita mieli