Jostain kumman syystä luulemme, ettemme voi olla onnellisia ennen kuin tilanne ja olosuhteet antavat siihen mahdollisuuden. Todellinen onnellisuus ei ole kuitenkaan riippuvainen olosuhteista eikä asioista.

Meillä on aina jonkinlainen mielikuva siitä miten asioiden pitäisi olla, emmekä ole tyytyväisiä ennen kuin asiat ovat niin. Mutta tuleeko tuota hetkeä koskaan, saavutammeko sitä ikinä. Kuitenkin korjailemme ja muokkaamme maailmaamme koko ajan, saavuttaaksemme tuon mielikuvitushetkemme.

Yritämme siis koko ajan tehdä ympäristöstämme ja olosuhteistamme sellaisia, että voisimme olla onnellisia. Meillä kaikilla on oma mielikuva siitä mitä siihen tarvitaan ja mitä meidän täytyy tehdä. Tämän mielikuvan perusteella päätämme, onko jokin asia onnemme esteenä vai luulemmeko sen tuovan meille onnea. Jos se on onnen esteenä, pyrimme poistamaan sen tai muuttamaan sitä, jos se taas voi mielestämme tuoda meille onnea, pyrimme saavuttamaan sen tai pitämään siitä kiinni. Valitettavasti näin ei voi löytää pysyvää onnea koskaan.

Kun lakkaamme etsimästä onnea ja juoksemasta sen perässä, kun pysähdymme kohtaamaan elämän sellaisena kuin se on, ja hyväksymme sen mitä kohtaamme, voimme saavuttaa pysyvän onnellisuuden. Todellinen onnellisuus löytyy, kun annamme mielen levätä elämän virtaavassa nykyhetkessä. Joskus olosuhteet ja tilanteet voivat kuitenkin olla hankalia ja haastavia, mutta voimme aina antaa mielemme levätä niissä olosuhteissa, niin hyvin kuin se juuri silloin on mahdollista. Kun emme tee päämäärää edes siitä, kuinka levollinen mielen pitää olla, pystyy mielemme todella lepäämään ja rauhoittumaan.