KiDo?

Nimi KiDo koostuu kahdesta vanhasta itämaisesta käsitteestä Ki () ja Do ().

Ki on alun perin tarkoittanut kaikessa esiintyvää elämänvoimaa. Myöhemmin sen merkitys on laajentunut koskemaan kaikkia asioita joita ei voi selkeästi määritellä, mutta ne ovat kuitenkin aistittavissa ja havainnoitavissa. Se tarkoittaa myös asioita jotka eivät ole käsin kosketeltavissa, kuten olemus, ydin, idea jne.

Do sananmukaisessa merkityksessä tarkoittaa tietä. Käsite kuvaa myös luonnon tapaa toimia, maailman luonnollista kulkua, sitä kuinka elämä itse toimii. Se tarkoittaa myös periaatteita ja opetuksia. Maailman luonnollinen kulku on jotain jonka voimme kokea kun olemme läsnä maailmassa. Käsite viittaakin asioiden todelliseen ymmärtämiseen kokemalla ne välittömästi ja suoraan.

KiDo:ssa syvennytään luonnollisen vuorovaikutuksen ymmärtämiseen.

Maailmankaikkeudessa kaikella on jokin muoto, jolla on ominaisuuksia. Nämä muodot ovat itse asiassa lukemattomia erilaisia energiakenttiä. Mikään näistä muodoista ei ole myöskään erillään toisista, joten niiden energiat vaikuttavat toisiinsa. Maailma onkin jatkuvassa muutoksessa, ja tämä muutos johtuu nimenomaan asioiden vuorovaikuttaessa keskenään. Tämä jatkuva vuorovaikutus vaikuttaa kaikkeen meidän elämässämme ja näkyy kaikkialla ympärillämme. Tätä vuorovaikutusta kutsumme luonnolliseksi vuorovaikutukseksi.

KiDo - Luonnollisen Vuorovaikutuksen Taito

KiDo on luonnollisen vuorovaikutuksen taitoa ja sen ydinosa-alueita ovat tietoisuus, mielenhallinta ja vaikuttaminen.

KiDo-Osa-alueet_Renkaat

Tietoisuuden perustana on havainnointi, joka rakentaa käsityksemme ulkoisesta maailmasta ja luo tietoisuutemme. Mielenhallinnan perustana on taas huomionhallinta, se että kykenemme tietoisesti suuntaamaan huomiotamme ja käyttämään sitä. Tietoisuus yhdessä mielenhallinnan kanssa, ovat keskeisimmät taidot sisäisen maailmamme ja oman elämämme hallintaan. Sisäinen maailmamme on oleellinen tekijä siinä, kuinka vaikutamme ympäristöömme. Siitä kumpuaa olemuksemme, joka on vaikuttamisen keskeisin tekijä. 

Kun olemme läsnä avoimella ja tasapainoisella mielellä, syntyy välittömyyttä ja luonnollisuutta huokuva olemus. Tämä luonnollinen olemus on hyvän vaikuttamisen ydin.

Luonnollinen vuorovaikutus

Luonnollisessa vuorovaikutuksessa on kyse siitä, mitä asiat ja tapahtumat aidosti ovat ja kuinka ne vaikuttavat ympäristöönsä...

KiDo:n periaatteita:

  • Vuorovaikutus on kaiken perusta
  • Yhteys ympäristöön on aina olemassa
  • Kaikki elollinen pyrkii säilyttämään tasapainon
  • Energia virtaa huomion suuntaan
  • Mieli liikuttaa kehoa
  • Mieli luo yhteyden
  • Sisäinen maailma luo ulkoisen maailman