Periaatteita

Sivut ovat vielä työn alla. Pahoittelemme asiasta aiheutuvaa häiriötä.

Yhdistykseen tai koulutuksiin liittyvissä asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä info@kido.fi .

Vuorovaikutus on kaiken perusta

Olemme osa ympäristöämme, emme voi erottaa itseämme siitä. Toimintamme vaikuttaa aina ympäristöömme, olimme siitä tietoisia tai emme. Elämme siis jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristömme kanssa.

Mieli liikuttaa kehoa

KiDo:n yhtenä perusperiaatteena on ymmärrys siitä, että “mieli liikuttaa kehoa”. Ihmiset eivät ole yleisesti tietoisia siitä kuinka mielemme ja kehomme vuorovaikutus toimii. Kun opimme ymmärtämään mielen ja kehon luonnollisen toiminnan periaatteet, pystymme vapauttamaan omat kykymme.

Mieli luo yhteyden

Luonnossa kaikki tapahtuu sisältä ulospäin. Kun opimme näkemään mielen kehon muutosten taustalla ja saamme yhteyden mieleen, pystymme luomaan todellisen yhteyden toiseen yksilöön. Todellinen yhteys tapahtuu aina mielten välillä.

Close Menu