Keitä me olemme

Jarno Metso

Founder

KiDo – Natural Relationship

+358 40 879 4172

jarno.metso@kido.fi

Jarno on menestyksekkäästi auttanut monia ihmisiä ymmärtämään luonnollista vuorovaikutusta ja luomaan paremman suhteen itseensä ja ympäristöönsä. Hän on valmentanut ja kouluttanut ihmisiä vuodesta 1992 alkaen. Yrittäjäksi hän ryhtyi vuonna 2010 työskenneltyään pitkään turvallisuusalalla.

“Huomasin turvallisuusalalla työskennellessäni, että suurin puute on tilanteen ennakoinnissa ja vuorovaikutustaidoissa. Ihmisiltä puuttui tietoisuus tilanteesta tai se oli väärä.” 

Jarno on ollut aina kiinnostunut siitä, miksi jotkut menestyvät paremmin kuin toiset ja hän on halunnut myös aina ymmärtää asioita syvemmin. Yhdeksän vuotiaana hän aloitti judon, koska halusi olla vahvempi ja menestyä paremmin. Pian hän alkoi kiinnostumaan itämaisten lajien takana olevista periaatteista ja filosofioista, ja jo kolmetoista vuotiaana hän alkoi opiskelemaan mielenhallintaa zen-buddhalaisuuden ja meditaation avulla. Vuonna 1991 hän alkoi opiskelemaan mielen- ja kehonhallintaan keskittyvää ki-aikidoa Christer Seppäsen henkilökohtaisessa ohjauksessa. Heti seuraavana vuonna hän sai opettajikseen lajin Suomeen tuoneen Rainer Variksen ja myös Euroopan pääopettajan, japanilaisen Kenjiro Yoshigasakin. Silloin hän alkoi myös opettamaan lajia itsenäisesti Kemissä. Ajan kuluessa Jarno myös laajensi ja syvensi osaamistaan. Hän perehtyi muun muassa alkuperäiskansojen tapoihin ja heidän luontosuhteeseensa, shamanismiin, uskontoihin, NLP:hen ja kognitiiviseen psykologiaan. Vuonna 2013 hänelle alkoi muodostumaan selkeästi oma kokonaisvaltainen käsitys, jossa vuorovaikutus oli kaiken keskiössä. Tästä uudesta ajatuksesta alkoi kehittymään KiDo – Luonnollinen vuorovaikutustaito.

“Työskenneltyäni monissa työelämän tehtävissä ja toimittuani pitkään kouluttajana, oli luonnollista ryhtyä tekemään omaa juttua ja keskittyä tuomaan tietoa ihmisille luonnollisesta vuorovaikutuksesta.”

Saija Kuisma

Coordinator

KiDo – Natural Relationship

+358 40 410 3903

saija.kuisma@kido.fi

Saija on aina ollut kiinnostunut ihmismielen toiminnasta ja sen kehittämisestä sekä ihmisen kyvystä vaikuttaa ympäristöönsä. Luonnollisesta vuorovaikutustaidosta hän kiinnostui tutustuttuaan siihen opiskeluaikanaan vuonna 2016. Opintojen päätyttyä hän jatkoi luonnollisen vuorovaikutuksen opiskelua ja toimi koulutus- ja viestintäalan tehtävissä. Mielenkiinto hyvää elämää kohtaan ja halu oppia ymmärtämään syvemmin luonnollista vuorovaikutusta johti lopulta kokopäiväiseen työskentelyyn KiDo:n parissa.

“Ihmiset tarvitsevat lisää tietoa ja ymmärrystä luonnollisesta vuorovaikutuksesta ja tasapainoisesta hyvästä elämästä.”