Yhdistys

Sivut ovat vielä työn alla. Pahoittelemme asiasta aiheutuvaa häiriötä.

Yhdistykseen tai koulutuksiin liittyvissä asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä info@kido.fi .

 

KiDo - Association of Natural Relationship

KiDo – Association of Natural Relationship on suomalainen Luonnolliseen vuorovaikutukseen keskittyvä yhdistys.

Yhdistyksen tarkoituksena on auttaa ihmisiä saavuttamaan oma luonnollinen voima ja tasapaino sekä auttaa ihmisiä toimimaan harmoonisessa suhteessa ympäristöön. Kutsumme tätä vahvaa, tasapainoista ja harmonista toimintaa Luonnolliseksi vuorovaikutukseksi.

Yhdistys välittää tietoa, järjestää koulutuksia ja luentoja sekä antaa asiantuntija-apua vuorovaikutukseen liittyvissä asioissa. Tarkoituksena on toimia ihmisen muutoksen alkuunpanijana ja kehittää yksilöitä sekä yhteiskuntaa. Tavoitteena on ihmisten tietoisuuden sekä viisauden lisääntyminen.

Close Menu