Luonnollinen vuorovaikutustaito

Tavoitteena laadukas toiminta

Laadukas toiminta on kokonaisuus jonka ihmiset luovat. Sen takaa hyvä elämä, jossa asiat tukevat toisiaan. Me autamme ihmisiä toimimaan paremmin ja saavuttamaan yhtenäisen toimivan elämän, elämän joka takaa hyvinvoinnin ja laadun.

Valmennamme ja koulutamme ymmärtämään kuinka asiat vaikuttavat luonnollisesti toisiinsa, kuinka toimintaa voi kehittää ja kuinka suunnata energiaa oikeisiin asioihin. 

 

Meidän ei tarvitse muuttaa koko elämää,
ainoastaan sitä kuinka toimimme.

Kaikki perustuu vuorovaikutukseen

Olemme osa ympäristöä, emme voi erottaa itseämme siitä. Vaikutamme siihen ja se vaikuttaa meihin. Tämä kiinteä vuorovaikutussuhde ja sen ymmärtäminen on laadukkaan toiminnan ja hyvän elämän perusta.

KiDo antaa meille osaamisen vuorovaikutuksen ymmärtämiseen. Se auttaa meitä kehittämään itseämme ja ymmärtämään elämäämme. KiDo:n avulla opimme käyttämään myös omia luontaisia kykyjämme ja saavuttamaan sisäisen tasapainon ja voiman. Se siis yksinkertaisesti auttaa meitä toimimaan paremmin ja elämään haluamaamme elämää.

Pelkkä teoreettinen ymmärrys ei riitä.
Asioiden on toimittava käytännössä.

KiDo - Luonnollinen vuorovaikutustaito

KiDo – Luonnollinen vuorovaikutustaito on ennen kaikkea vuorovaikutuksen konkreettista ymmärtämistä, sen ymmärtämistä kuinka tapahtumat ja asiat todella vaikuttavat toisiinsa. Kun ymmärrämme miten tapahtumat ja asiat vaikuttavat voimme myös kehittää omaa toimintaamme niin, että käytöksemme on luontevaa kaikissa tilanteissa. KiDo auttaa meitä toimimaan myös vaikeissa ja haastavissa tilanteissa taitavasti, luontevasti ja vahvasti.