Luonnollinen vuorovaikutustaito

Menestyksemme perusta

Vuorovaikutustaidot ovat yksi tärkeimmistä taidoista elämässämme. Ne ovat hyvinvointimme ja menestyksemme perusta. Niiden kehittäminen on tärkeää niin työelämässä suoriutumisen, kuin oman elämänhallinnankin kannalta.

Aivan liian usein vuorovaikutustilanteet jäävät hyvin pinnallisiksi tai ajautuvat helposti vastakkainasetteluun, sillä toimintamme niissä noudattaa tyypillisesti primitiivistä taistele tai pakene -mallia. Nämä primitiiviset tunteisiin perustuvat reaktiot ja käyttäytymismallit syntyvät usein jo ennen kuin tulemme niistä edes tietoisiksi.

Emme usein ole myöskään tietoisia edes siitä kuinka itse vaikutamme tilanteeseen, saati siitä kuinka tilanne vaikuttaa meihin. Myös omat ennakkoasenteemme jäävät meillä helposti tietoisuutemme ulkopuolelle.

Kehittämällä itsellemme hyvät vuorovaikutustaidot, pystymme nousemaan tilanteen yläpuolelle ja hallitsemaan vuorovaikutustilannetta luonnollisesti.

Meidän ei tarvitse muuttaa koko elämää,
ainoastaan sitä kuinka toimimme.

Elämän hallintaa

Meihin vaikutetaan koko ajan huomattavasti enemmän kuin uskommekaan. Vaikka meillä itsellämme onkin valta toimia ja valita mitä teemme, ilman hyviä vuorovaikutustaitoja ajaudumme huomaamattamme toisten ihmisten, tilanteen tai omien tunteiden ja sisäisten malliemme vietäviksi.

Koska elämme jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristöömme, on meillä oltava päättäväistä halua ottaa elämämme omaan hallintaamme. Meidän on kehitettävä itseämme, tultava tietoiseksi näistä vaikuttamiskeinoista sekä meihin vaikuttavista asioista. Ilman hyviä vuorovaikutustaitoja ja kokonaisvaltaista ymmärrystä meihin vaikuttavista asioista, luovutammekin elämämme hallinnan helposti muille.

Meillä on oltava päättäväistä halua
ottaa elämämme omaan hallintaamme.

KiDo - Luonnollinen vuorovaikutustaito

Kokonaisvaltainen menetelmämme auttaa kehittämään yksilöiden suorituskykyä ja elämänhallintaa sekä lisäämään hyvinvointia vuorovaikutusälyä parantamalla.

Metodimme perustuu nimenomaan vuorovaikutuksen ymmärtämiseen, sen ymmärtämiseen kuinka kaikki elämämme eri elementit vuorovaikuttavat keskenään. Näiden taitojen kouluttamisessa käytämme apunamme myös luontoa ja vanhoja itämaisia harjoitusmenetelmiä. Koulutuksista saamasi konkreettisen ymmärryksen avulla voit kehittää toimintaasi niin, että voit elää parasta mahdollista elämää ja nauttia paremmasta suorituskyvystäsi.

Luonnollista vuorovaikutustaitoa voi soveltaa kaikkiin niihin tilanteisiin, jotka haluat saada paremmin hallintaasi. Se on toiminut erityisen hyvin myös haastavissa vuorovaikutustilanteissa ja konfliktien hallinnassa.