Luonnollinen vuorovaikutustaito

Mitä teemme

Tuotamme ja jaamme tietoa luonnollisesta vuorovaikutuksesta ja koulutamme luonnollista vuorovaikutustaitoa kokonaisvaltaisesti monilla eri osa-alueilla. Autamme ihmisiä ymmärtämään, niin teoriassa kuin käytännössäkin, kuinka asiat vaikuttavat luonnollisesti toisiinsa, ja kuinka voimme kehittää omaa toimintaamme ja elää parempaa elämää.

Kaikki perustuu vuorovaikutukseen

Olemme osa ympäristöä, emme voi erottaa itseämme siitä. Vaikutamme siihen ja se vaikuttaa meihin. Tämä kiinteä vuorovaikutussuhde ja sen ymmärtäminen on laadukkaan toiminnan ja hyvän elämän perusta.

Kaikki perustuu vuorovaikutukseen. Kaikki tapahtumat siis vaikuttavat toisiinsa, ja koska ne vaikuttavat toisiinsa, ne jättävät myös aina jälkiä. Havainnointia ja tietoisuutta kehittämällä voimme oppia lukemaan näitä tapahtumia ja niiden jättämiä jälkiä ympäristössämme. Tämä auttaa meitä ymmärtämään kuinka asiat todellisuudessa toimivat.

KiDo opettaa meille taidot tämän luonnollisen vuorovaikutuksen näkemiseen ja ymmärtämiseen. Se auttaa meitä kehittämään kykyjämme ja ymmärtämään elämäämme, paljastamalla meille vuorovaikutuksen salat. KiDo:n avulla opimme käyttämään omia luontaisia kykyjämme ja saavuttamaan sisäisen tasapainon ja voiman. Se yksinkertaisesti auttaa meitä elämään parempaa elämää.

KiDo - Luonnollinen vuorovaikutustaito

KiDo – Luonnollinen vuorovaikutustaito on ennen kaikkea vuorovaikutuksen konkreettista ymmärtämistä, sen ymmärtämistä kuinka tapahtumat ja asiat todella vaikuttavat toisiinsa. Kun ymmärrämme miten tapahtumat ja asiat vaikuttavat voimme kehittää omaa toimintaamme niin, että käytöksemme on luontevaa kaikissa tilanteissa, emmekä aiheuta vahingossa turhaa häiriötä ja ristiriitoja. KiDo auttaa meitä toimimaan myös vaikeissa ja haastavissa tilanteissa taitavasti, luontevasti ja vahvasti. Luonnollinen vuorovaikutustaito perustuu havainnoinnin taitoon, mielen- ja kehonhallintaan, tietoisuuteen ja asioiden kokemiseen suoraan ja välittömästi puhtaalla mielellä.

–  huhtikuu 18, 2020  –

Heart_Jan-Steiner

Perimmiltään haluamme säilyttää tilanteen aina tasapainossa. Tasapainon kerran saavutettuamme, emme halua menettää sitä. Jos saavutamme jollain tavalla hyvän tasapainoisen olotilan, haluamme pitää sen. Totuus on kuitenkin, ettemme voi säilyttää tasapainoa ikuisesti. Se ei vain ole mahdollista. Tulemme aina menettämään sen.