Tie luonnolliseen vuorovaikutukseen

Mitä Teemme

Tuotamme ja jaamme tietoa luonnollisesta vuorovaikutuksesta ja koulutamme luonnollista vuorovaikutustaitoa kokonaisvaltaisesti. Autamme ihmisiä ymmärtämään, niin teoriassa kuin käytännössäkin, kuinka asiat vaikuttavat, kuinka voimme kehittää omaa toimintaa ja elää parempaa elämää.

KiDo auttaa saavuttamaan hyvän luonnollisen suhteen itseen ja ympäristöön

Olemme osa ympäristöä, emme voi erottaa itseämme siitä. Vaikutamme siihen ja se vaikuttaa meihin. Tämä kiinteä vuorovaikutussuhde ja sen ymmärtäminen on laadukkaan toiminnan ja hyvän elämän perusta. KiDo:n avulla:

Opit havainnoimaan ympäristöä ja näkemään sen uudella tavalla.

Opit lukemaan ja tulkitsemaan tapahtumien ympäristöön jättämiä jälkiä.

Opit lukemaan ympäristöä ja sen tapahtumia.

Opit ymmärtämään, lajirajat ylittävää, universaalia sanatonta kommunikointia.

Tulet tietoiseksi omasta luontaisesta yhteydestäsi ympäristöön.

Saavutat oman luontaisen henkisen ja fyysisen tasapainon ja voiman.

Kaikki perustuu vuorovaikutukseen. Kaikki tapahtumat siis vaikuttavat toisiinsa, ja koska ne vaikuttavat toisiinsa, ne jättävät myös aina jälkiä. Havainnointia ja tietoisuutta kehittämällä voimme oppia lukemaan näitä tapahtumia ja niiden jättämiä jälkiä ympäristössämme. Tämä auttaa meitä ymmärtämään kuinka asiat todellisuudessa toimivat.

KiDo opettaa meille taidot tämän luonnollisen vuorovaikutuksen ymmärtämiseen. Se auttaa meitä kehittämään kykyjämme ja saavuttamaan oman luontaisen sisäisen tasapainon ja voiman. Se auttaa meitä löytämään oman paikkamme osana tätä muuttuvaa maailmaa. Kun löydämme oman paikkamme, löydämme rauhan. Vain rauhallinen kirkas mieli voi nähdä selkeästi ja olla vahva.

–  huhtikuu 18, 2020  –

Heart_Jan-Steiner

Perimmiltään haluamme säilyttää tilanteen aina tasapainossa. Tasapainon kerran saavutettuamme, emme halua menettää sitä. Jos saavutamme jollain tavalla hyvän tasapainoisen olotilan, haluamme pitää sen. Totuus on kuitenkin, ettemme voi säilyttää tasapainoa ikuisesti. Se ei vain ole mahdollista. Tulemme aina menettämään sen.