KiDo - Way of Natural Relationship

(Tie Luonnolliseen Vuorovaikutussuhteeseen)

Olemme osa ympäristöämme, emme voi ottaa itseämme erilleen siitä. Vaikutamme siihen ja se vaikuttaa meihin. Tämä kiinteä vuorovaikutussuhde ja sen ymmärtäminen on hyvän elämän perusta.

Olemme kuitenkin asioiden jatkuvan käsitteellistämisen myötä menettäneet tietoisuutemme tästä kiinteästä ja luonnollisesta vuorovaikutussuhteesta. Tämä on jättänyt elämäämme oudon tyhjiön ja erillisyyden tunteen, joka saa meidät hakemaan onnellisuutta ja hyvää oloa mitä moninaisin konstein.

KiDo – Way of Natural Relationship on sananmukaisesti tie, jonka tarkoitus on palauttaa ihminen takaisin tähän luonnolliseen vuorovaikutussuhteeseen. Se auttaa meitä löytämään luonnollisen tasapainon mielen ja kehon välille, ja opettaa meitä sitä kautta ymmärtämään suhdettamme ympäristöön, kuinka se vaikuttaa meihin ja kuinka me vaikutamme siihen.

Close Menu