Tietoa meistä

Tien löytäminen

Lapsena luonto ja eläimet kiinnostivat

Olen viettänyt lapsesta saakka paljon aikaa luonnossa ja eläinten parissa. Minua kiinnosti erityisesti yhteys eläimiin ja kommunikointi niiden kanssa. Vietin paljon aikaa lapsuuden lähiössä liikkuvan suomenpystykorvan Jessen sekä mummoni sekarotuisen koiran Turren seurassa. Koin silloin jo syvää yhteyttä ja yhteistä ymmärrystä noihin koiriin. Luin myös nuorena paljon koira- ja erä-aiheisia kirjoja, oikeastaan kaikki mitä käsiini sain. Kiinnostus luontoa, eläimiä sekä erä- ja selviytymistaitoja kohtaan, vei minut luonnollisesti myös kalastuksen ja metsästyksen pariin.

Halu tulla vahvemmaksi

Myös itämaisista Budo-lajeista kiinnostuin jo pienenä, koska halusin olla vahva ja pärjätä elämässä. Pääsinkin jo yhdeksänvuotiaana harjoittelemaan veljeni kanssa Judoa, lajin parissa aktiivisesti toimivan enoni avustuksella. Pian kiinnostuin myös Budo-lajien taustalla olevasta henkisestä voimasta ja filosofiasta, ja aloinkin jo 13-vuotiaana opiskelemaan myös mielenhallintaa, zen-buddhalaisuutta ja meditaatiota.

Ki-Aikido tekee vaikutuksen

Judo vaihtui aikanaan Karateen, ja vuonna 1991 ollessani Karateleirillä, tapasin Ki-Aikido opettaja Christer Seppäsen, joka oli tullut esittelemään lajia sinne. Christerin opetukset tekivät minuun suuren vaikutuksen ja pyysinkin häntä heti esittelyn jälkeen opettajakseni. Jo seuraavana vuonna sain myös opettajakseni Rainer Variksen, joka oli tuonut Ki-Aikidon suomeen sekä myös Ki-Aikidon Euroopan pääopettajan Doshu Yoshigasaki Kenjiro sensein (1951 – 2021). Intensiivisen harjoittelun seurauksena aloinkin pian opettamaan Ki-Aikidoa itsenäisesti Kemissä.

”Ki-Aikido opettajat tekivät minuun suuren vaikutuksen.”

Jarno ja hänen opettajansa Doshu Yoshigasaki sensei.

Sotilas- ja erätaitoja Lapin rajavartiostossa

Luontoharrastus ja kiinnostus taistelulajeja kohtaan johti siihen, että hain vapaaehtoisena varusmiespalvelukseen Lapin Rajavartiostoon, jossa sainkin vuonna 1993 sissi- ja tiedustelukoulutuksen. Varusmiespalveluksen jälkeen jatkoin luontoharrastuksiani, Ki-Aikidon pysyessä kuitenkin edelleen keskeisimpänä tekijänä elämässäni. Näiden lisäksi hyvä suhteeni eläimiin ja kasvanut kiinnostukseni niitä kohtaan, vei minut myös koiraharrastusten pariin. 

Koiravaljakon kanssa lapin hangilla.

”Luonto ja eläimet ovat aina olleet lähellä sydäntäni.”

Turvallisuus ja maastotaitojen kouluttajaksi

Vuonna 2004 aloin kouluttamaan sissi-, tiedustelu- ja maastotaitoja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä, MPK:ssa. Noihin aikoihin päädyin myös työskentelemään vakituisesti turvallisuusalalla ja kouluttamaan turvallisuusasioita, muun muassa järjestyksenvalvojia ja vartioita sekä voimankäyttöä, vaarallisten tilanteiden kohtaamista ja itsepuolustusta.

Jarno on opettamassa jälkien lukemista reserviläisille. Kuva: Saija Kuisma

Osaamisen syventäminen

Vuosien varrella laajensin ja syvensin myös ymmärrystä ja osaamistani. Suoritin muun muassa NLP Master Practitioner tutkinnon, opiskelin hypnotistiksi, tutustuin shamanismiin ja uskontoihin sekä perehdyin kognitiiviseen psykologiaan, alkuperäiskansojen tapoihin ja luontosuhteeseen. Olin kiinnostunut kehittämään itseäni ja lisäämään osaamistani kokonaisvaltaisesti.

“Huomasin turvallisuusalalla työskennellessäni, että ihmisten suurin puute on vuorovaikutussuhteen ymmärtämisessä ja tilanteen ennakoinnissa. Ihmisiltä puuttui tietoisuus tilanteesta tai se oli väärä.” 

Työskentely turvallisuusalalla ja Ki-Aikidon aktiivinen harjoittelu opettivat minua ymmärtämään konkreettisesti vaarallisia tilanteita ja myös kohtaamaan niitä. Opin ymmärtämään käytännössä myös syvällisesti mielen- ja kehonhallintaa sekä meditaatiota ja sen todellista hyödyllisyyttä. Saman aikainen kiinnostukseni luontoa ja eläimiä kohtaan ja siellä viettämäni aika opettivat minulle perusteellisesti myös taitoja shamanismista, luonnon havainnoinnista ja jälkien lukemisesta. Työskentelyni taas koirien kouluttamisen, paimennuksen ja paimenkoirien kanssa opettivat minua yhdistämään taitojani myös eläinten käsittelyyn. Opinkin huomaamaan vuosien varrella selkeitä yhteyksiä näiden asioiden välillä.

Uusi oivallus

Vuonna 2013 elinikäinen ja konkreettinen omaehtoinen opiskeluni, ymmärrys ihmisestä, ihmisen suhteesta luontoon ja eläimiin, uskonnoista ja Budosta, alkoi johtamaan selkeästi omaan kokonaisvaltaiseen ja konkreettiseen käsitykseen asioista. Tämän uuden käsitykseni pohjana oli näkemys vuorovaikutussuhteesta kaiken keskiössä. 

Syvennyin tutkimaan intensiivisesti asioita tämän uuden ymmärryksen avulla. Tuona aikana kiertelin paljon Ki-Aikido seminaareissa Euroopassa. Kävin myös Yhdysvalloissa, jossa tutustuin Ki-Aikido ja zen-opettaja Pietro Maida senseihin Kaliforniassa, hevosten ja koirien avulla tehtävään nautapaimennukseen kuuluisan paimennuskouluttajan Brian Abingdonin johdolla Oregonissa, sekä myös luonnolliseen hevosmiestaitoon (Natural Horsemanship) erittäin taitavan hevoskuiskaaja Mitch Curtisin opastamana Utahissa.

”Luonnollinen vuorovaikutussuhde on myös perustana hyvässä suhteessa eläinten kanssa.”

Hevoskuiskaaja Mitch Curtisin kanssa Utahissa.

Luonnollisen vuorovaikutussuhteen tie

Lopulta vuonna 2017, kiertäessäni opettajani Doshu Kenjiro Yoshigasaki sensein pitämiä Ki ja Aikido seminaareja Euroopassa, oivalsin lopulta konkreettisesti yhteyden kaikkien oppimieni asioiden välillä. Tuo konkreettinen oivallus muutti ymmärrystäni elämästä ja myös tapaani toteuttaa Ki ja Aikido tekniikoita merkittävästi. Olin löytänyt tien luonnolliseen vuorovaikutussuhteeseen. Tälle tielle annoin nimeksi KiDo – Way of Natural Relationship.

Viimeisten vuosien aikana olen päättänyt omistautua tälle luonnollisen vuorovaikutussuhteen tielle. Olen syventänyt osaamistani ja halunnut ymmärtää maailmaa ja tapaamme elää ja toimia yhä paremmin. Olen myös yhä enemmän ollut kiinnostunut siitä, kuinka voisimme yhdessä toimien rakentaa paremman tulevaisuuden. Mielestäni hyvän toiminnan avaimet ovat omassa sisimmästämme. Meidän on huolehdittava itsestämme, sekä myös ympäristöstämme, jotta tulevaisuudessa voisimme elää hyvin. Elämme kaikki kiinteässä vuorovaikutussuhteessa toistemme ja ympäristömme kanssa. Vaikutamme maailmaan ja se vaikuttaa meihin.

Ki-Aikido harjoittelua Kroatiassa vuonna 2014.