Mitä KiDo tarkoittaa?

Nimi KiDo koostuu kahdesta vanhasta itämaisesta käsitteestä Ki () ja Do ().

Ki on alun perin tarkoittanut kaikessa esiintyvää elämänvoimaa ja myös vahvuutta. Myöhemmin sen merkitys on laajentunut koskemaan kaikkia asioita joita ei voi selkeästi määritellä, mutta ne ovat kuitenkin aistittavissa ja havainnoitavissa. Se tarkoittaa myös asioita jotka eivät ole käsin kosketeltavissa, kuten olemus, ydin, idea, potentiaali jne. Tiede hylkäsi elämänvoima käsitteen 1800-luvulla, koska sitä ei voitu käyttää matemaattisissa malleissa sen liiallisen epämääräisyyden takia, ja otti käyttöön käsitteen energia.

Do sananmukaisessa merkityksessä tarkoittaa tietä. Käsite kuvaa myös luonnon tapaa toimia, maailman luonnollista kulkua, sitä kuinka elämä itse toimii. Se tarkoittaa myös periaatteita ja opetuksia. Maailman luonnollinen kulku on jotain jonka voimme kokea kun olemme läsnä maailmassa. Käsite viittaakin asioiden todelliseen olemukseen ja niiden ymmärtämiseen kokemalla ne välittömästi ja suoraan.

KiDo viittaa luonnollisen vuorovaikutuksen ymmärtämiseen.

Maailma on jatkuvassa muutoksessa, ja tämä muutos johtuu nimenomaan asioiden vuorovaikuttaessa keskenään. Tämä jatkuva vuorovaikutus vaikuttaa kaikkeen meidän elämässämme ja näkyy kaikkialla ympärillämme. Tätä vuorovaikutusta kutsumme luonnolliseksi vuorovaikutukseksi.

KiDo - Luonnollinen vuorovaikutustaito

Luonnollinen vuorovaikutustaito perustuu vuorovaikutusälyn kehittämiseen. Sen ydinosa-alueita ovat tietoisuus, taidot ja yhteys.

KiDo-Renkaat_Tietoisuus-Taidot-Yhteys

Tietoisuuden perustana on informaatio, jota saamme havainnoimalla. Saamamme tiedon perusteella rakennamme käsityksemme itsestä ja ulkoisesta maailmasta. Mitä tietoisempia olemme, sitä parempia päätöksiä teemme.

Taitojen perustana on taas mielen- ja kehonhallinta. Ymmärtämällä omaa sisäistä vuorovaikutusta ja oppimalla suuntaamaan huomiotamme tietoisesti, pystymme kehittämään taitojamme parhaalla mahdollisella tavalla ja saamme paremman hallinnan omaan elämäämme.

Yhteys liittää asiat toisiinsa. Sen ymmärtäminen on oleellinen tekijä elämässä ja menestyksekkäässä toiminnassa. Emme voi erottaa itseämme ympäristöstä, se vaikuttaa meihin jatkuvasti, joten hyvän yhteyden luominen siihen on ensiarvoisen tärkeää.

Vuorovaikutusälykkyydessä yhdistyvät tietoisuus, ymmärrys yhteydestämme ympäristöön ja taitomme toimia tilanteessa.